Hakemistot

<tietohuolto>
avainsana (1)
en   keyword (1)
määritelmä   
dokumentin sisältöä tai muuta dokumenttiin liittyvää tietoa kuvaava sana tai muu merkkijono
huomautus   
Tietohuollossa käsite avainsana erotetaan käsitteestä asiasana (engl. descriptor; index term; indexing term), joka on tiettyä käsitettä kuvaava, indeksointikieleen kuuluva sana tai sanaliitto.
Ohjelmoinnissa termillä avainsana (engl. keyword) viitataan sovittuun symboliin, joka yksilöi parametrin tai sen arvon.
Lähde: Tietotekniikan termitalkoot, 2019-11-18

Kommentit eivät tule näkyville julkisesti!
Nimi:
Sähköposti:
Palaute: