Hakemistot

web 2.0; verkko 2.0
en   Web 2.0
määritelmä   
internetin hyödyntämisessä käytettävät, sosiaalisen median mahdollistavat tietotekniset ratkaisut
huomautus   
Web 2.0:ssa ajatuksena on, että internet toimii paitsi sisältöjen tallennuspaikkana myös sovellusten alustana. Web 2.0:aan kuuluvat muun muassa vuorovaikutteisuuden ja käyttäjälähtöisyyden mahdollistavat sovellukset, tietyt tietotekniset menetelmät, kuten Ajax, sekä koostesovellukset ja päätelaiteriippumattomat verkkopalvelut.
Lähde: Tietotekniikan termitalkoot, 2012-12-21

Kommentit eivät tule näkyville julkisesti!
Nimi:
Sähköposti:
Palaute: