Hakemistot

massadata; iso data
en   big data
määritelmä   
data, jota on paljon, jota tulee nopeasti lisää ja joka on muodoltaan vaihtelevaa
huomautus   
Massadatan käsittely on vaikeaa perinteisillä tietojenkäsittelysovelluksilla. Laitteilta ja sovelluksilta vaaditaan valtavaa tallennuskapasiteettia ja suorituskykyä, jotta ne pystyisivät käsittelemään massadataa.
Massadataa pyritään keräämään, säilyttämään ja analysoimaan merkityksellisen informaation löytämiseksi. Massadataa voidaan hyödyntää esimerkiksi tieteellisessä tutkimuksessa, tuotekehittelyssä, markkinoinnissa ja päätöksenteossa. Esimerkiksi verkkokaupan (1) ylläpitäjä voi analysoida suurten käyttäjämäärien toimintaa ja suositella tämän tiedon perusteella kullekin palvelun käyttäjälle sopivaa tuotetta.

Käsitekaavio: Data
Lähde: Tietotekniikan termitalkoot, 2013-12-16

Kommentit eivät tule näkyville julkisesti!
Nimi:
Sähköposti:
Palaute: