Hakemistot

ohjattu asiasanoitus
en   ~ collabulary
määritelmä   
aineiston kuvailu siten, että käyttäjät liittävät aineistoon tunnisteita (2) ylläpidetystä tunnisteluettelosta
huomautus   
Ohjatussa asiasanoituksessa tunnisteiden (2) luominen ei ole niin vapaata ja avointa kuin avoimessa asiasanoituksessa, vaan asiantuntijat ja tiedon käyttäjät päättävät tunnisteista (2) yhdessä.
Englannin sanaa "collabulary" käytetään internetissä olevan aineiston kuvailusta ja se tulee sanoista "collaborative" (yhteis-, yhteistyössä tehty) ja "vocabulary" (sanasto).
Lähde: Tietotekniikan termitalkoot, 2011-04-08

Kommentit eivät tule näkyville julkisesti!
Nimi:
Sähköposti:
Palaute: