Hakemistot

henkilötietojen käsittelijä
en   data processor; processor
määritelmä   
toimija, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän valtuuttamana
huomautus   
Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan henkilötietojen keräämistä, tallettamista, järjestämistä, käyttöä, siirtämistä, luovuttamista, säilyttämistä, muuttamista, yhdistämistä, suojaamista, poistamista, tuhoamista sekä muita henkilötietoihin kohdistuvia toimenpiteitä.
Henkilötietojen käsittelijä voi olla esimerkiksi yksi tai useampi henkilö, viranomainen, yhteisö, laitos tai säätiö.

Käsitekaavio: Henkilötiedot
Lähde: Tietotekniikan termitalkoot, 2018-04-18

Kommentit eivät tule näkyville julkisesti!
Nimi:
Sähköposti:
Palaute: