Hakemistot

tietosuojaviranomainen
en   data protection authority; data protection supervisory authority
määritelmä   
henkilötietosuojaa valvova viranomainen
huomautus   
Suomessa tietosuojaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu (engl. Data Protection Ombudsman). Tietosuojavaltuutettu valvoo tietosuojalainsäädännön ja muiden henkilötietojen käsittelyä koskevien lakien noudattamista. Tietosuojaviranomaisten tehtävistä säädetään EU:n tietosuoja-asetuksessa (2016/679) ja Suomessa lisäksi tietosuojalaissa (1050/2018).

Käsitekaavio: Henkilötiedot
Lähde: Tietotekniikan termitalkoot, 2019-11-18

Kommentit eivät tule näkyville julkisesti!
Nimi:
Sähköposti:
Palaute: