Hakemistot

arkaluonteinen henkilötieto
en   sensitive data
määritelmä   
henkilötieto, josta ilmenee henkilön etninen alkuperä, yhteiskunnallinen tai poliittinen mielipide, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus, ammattiliiton jäsenyys, geneettisiä tietoja, terveystietoja, seksuaalinen suuntautuminen tai käyttäytyminen, rikollinen teko tai sen seuraamus, sosiaalihuollon tarve tai sosiaalipalvelujen tai -etuuksien saaminen
huomautus   
Arkaluonteisten henkilötietojen käsittely on pääsääntöisesti kiellettyä ja sitä säännellään erikseen. Käsittelyyn voi olla oikeus esimerkiksi silloin, kun rekisteröity on antanut siihen nimenomaisen suostumuksensa, kun henkilötietoja käsitellään tieteellistä tutkimusta tai tilastointia varten tai kun henkilötietojen käsittelystä säädetään laissa.
Arkaluonteisista henkilötiedoista muodostettuja tietokokonaisuuksia kutsutaan EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa (2016/679) erityisiksi henkilötietoryhmiksi tai henkilötietojen erityisryhmiksi (engl. special categories of personal data).

Käsitekaavio: Henkilötiedot
Lähde: Tietotekniikan termitalkoot, 2018-04-18

Kommentit eivät tule näkyville julkisesti!
Nimi:
Sähköposti:
Palaute: