Hakemistot

<henkilötietosuoja>
biometrinen tieto
en   biometric data
määritelmä   
henkilötieto, joka liittyy henkilön fyysisiin tai fysiologisiin ominaisuuksiin tai käyttäytymiseen ja jonka perusteella henkilö voidaan tunnistaa tai hänen tunnistuksensa voidaan varmistaa
huomautus   
Biometrisiä tietoja ovat esimerkiksi kasvokuvat ja sormenjäljet.

Käsitekaavio: Henkilötiedot
Lähde: Tietotekniikan termitalkoot, 2018-04-18

Kommentit eivät tule näkyville julkisesti!
Nimi:
Sähköposti:
Palaute: