Hakemistot

pelikirja; organisaatiokäsikirja
en   playbook
määritelmä   
asiakirja, johon on määritelty organisaation toimintatavat eri tilanteissa ja jolla pyritään varmistamaan, että organisaatiossa toimitaan yhteneväisesti
huomautus   
Organisaatiolla voi olla pelikirja esimerkiksi markkinointia varten.
Pelikirja-termiä on alun perin käytetty joukkueurheilussa, mutta sen käyttö on laajentunut muuhunkin toimintaan.
Lähde: Tietotekniikan termitalkoot, 2020-07-03

Kommentit eivät tule näkyville julkisesti!
Nimi:
Sähköposti:
Palaute: