Hakemistot

seloste käsittelytoimista
en   record of processing activities
määritelmä   
henkilörekisterin pitäjän tai rekisterinpitäjän edustajan laatima asiakirja, jossa kuvataan, miten organisaatio käsittelee hallussaan olevia henkilötietoja
huomautus   
EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukaan selosteesta tulee ilmetä rekisterinpitäjän, tämän edustajan ja tietosuojavaltuutetun nimi ja yhteystiedot, henkilötietojen käsittelyn tarkoitus sekä kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä. Lisäksi siitä pitää käydä ilmi, kenelle henkilötietoja on luovutettu tai luovutetaan tai mihin kolmanteen maahan tai mille kansainväliselle järjestölle tietoja on siirretty. Mahdollisuuksien mukaan selosteessa kerrotaan myös, milloin eri tietoryhmät on tarkoitus poistaa ja miten tiedot on suojattu.
Yli 250 henkeä työllistävien organisaatioiden on laadittava seloste käsittelytoimista. Laatimisvelvoite koskee myös alle 250 henkeä työllistäviä organisaatioita, jos henkilötietojen käsittely ei ole satunnaista, jos käsittely todennäköisesti aiheuttaa riskin rekisteröidyn oikeuksille ja vapauksille tai jos käsittely kohdistuu arkaluonteisiin tai rikostuomioita tai rikkomuksia koskeviin henkilötietoihin.
Rekisterinpitäjän, henkilötietojen käsittelijän tai tämän edustajan on pyydettäessä toimitettava seloste valvontaviranomaiselle. Suomessa valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu.

Käsitekaavio: Henkilötiedot
Lähde: Tietotekniikan termitalkoot, 2020-06-23

Kommentit eivät tule näkyville julkisesti!
Nimi:
Sähköposti:
Palaute: