Hakemistot

älykäs liikenne; älyliikenne
en   intelligent transportation system; intelligent transport system; ITS; intelligent transportation systems and services
määritelmä   
liikenne, jonka sujuvuutta ja turvallisuutta on parannettu hyödyntämällä ajoneuvojen keskinäistä sekä ajoneuvojen ja infrastruktuurin välistä sähköistä viestintää
huomautus   
Älykäs liikenne hyödyntää liikennetelematiikkaa ja yhdistää tieto- ja viestintätekniikkaa paikkatietoihin.
Älykkäässä liikenteessä esimerkiksi tarjotaan julkisen liikenteen reittipalveluja, vaihdetaan nopeusrajoituksia sään mukaan ja tehostetaan liikenneinfrastruktuurin käyttöä ohjaamalla ajoneuvoja ruuhka-aikaan vähemmän ruuhkaisille reiteille.
Lähde: Tietotekniikan termitalkoot, 2020-10-29

Kommentit eivät tule näkyville julkisesti!
Nimi:
Sähköposti:
Palaute: