Hakemistot

digitaalinen kaksonen; digikaksonen
en   digital twin
määritelmä   
reaalimaailman kohteesta tehty virtuaalinen malli, johon on sisällytetty kohteen olennaiset ominaisuudet sekä sen nykymuodossa että aiemmissa muodoissa
huomautus   
Digitaalisen kaksosen avulla voi hallita, muuttaa ja jakaa sen fyysiseen vastineeseen liittyvää tietoa. Esimerkiksi taloautomaatiossa digitaalisen kaksosen avulla voi tarkkailla venttiilien tai moottorien tilaa ja siten alentaa käyttö- ja ylläpitokustannuksia. Esineiden internetissä palvelimella tai pilvessä olevalla anturin tai sensorin digitaalisella kaksosella voi hallita itse fyysistä anturia tai sensoria.
Teknologiateollisuudessa digitaalinen kaksonen jaetaan usein suunnittelun kaksoseen, tuotannon kaksoseen ja suorituskyvyn kaksoseen. Mikään yksittäinen digitaalinen malli ei sovellu kaikkiin näihin tehtäviin. Esimerkiksi valmistettavan auton suunnittelun kaksosella voidaan löytää ongelmia jo ennen tuotantoa simuloimalla kolarikäyttäytymistä tai suunnittelemalla etukäteen, miten auton osat saadaan yhdistettyä tuotantolinjalla mahdollisimman tehokkaasti.
Digitaalisella kaksosella on erilaisia käyttötarkoituksia. Esimerkiksi rakennuksista voidaan ylläpitää digitaalista kaksosta, jonka avulla niiden ajantasaiset kulutustiedot ja -historia, rakennukseen tehdyt korjaukset sekä muutostyöt on tallennettu rakennuksen koko elinkaaren ajalta. Sen sijaan teollisuudessa digitaalinen kaksonen on yleensä tarpeellinen vain ennen lopputuotteen valmistumista.
Lähde: Tietotekniikan termitalkoot, 2023-02-16

Kommentit eivät tule näkyville julkisesti!
Nimi:
Sähköposti:
Palaute: