Hakemistot

sähköinen allekirjoitus
en   electronic signature; e-signature
määritelmä   
sähköisessä muodossa oleva tieto, joka on liitetty tai joka loogisesti liittyy muuhun sähköisessä muodossa olevaan tietoon ja jota käytetään tietojen eheyden varmistamiseen ja allekirjoittajan todentamiseen
huomautus   
Yksinkertaisimmillaan sähköinen allekirjoitus voi tarkoittaa mitä tahansa sähköisessä muodossa olevaa nimikirjoituksen vastinetta. Sähköiseksi allekirjoitukseksi voidaan siis kutsua sellaisiakin ratkaisuja, jotka eivät välttämättä ole luotettavia. Vahvimmillaan sähköinen allekirjoitus on juridisesti sitova ja kiistämätön.

Käsitekaavio: Tietoturva
Lähde: Tietotekniikan termitalkoot, 2023-02-16

Kommentit eivät tule näkyville julkisesti!
Nimi:
Sähköposti:
Palaute: