Hakemistot

välttämätön eväste
en   essential cookie; strictly necessary cookie
määritelmä   
eväste, joka on verkkosivuston käyttämisen kannalta välttämätön
huomautus   
Välttämättömiä evästeitä tarvitaan esimerkiksi ostoskorin sisällön muistamiseen verkkokaupoissa (1), verkkolomakkeiden täyttämiseen tai tietoturvan parantamiseen.
Välttämättömiä evästeitä ovat sellaiset evästeet, joiden tallentamisen tai käytön ainoana tarkoituksena on välittää viestejä tietoverkoissa tai joiden tallentaminen ja käyttö on välttämätöntä palveluntarjoajalle sellaisen palvelun tarjoamiseksi, jota tilaaja tai palvelun käyttäjä on nimenomaisesti pyytänyt.
Välttämättömät evästeet ovat tavallisesti istuntokohtaisia ensimmäisen osapuolen evästeitä.
Välttämättömien evästeiden käyttöön ei tarvitse sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) mukaan pyytää suostumusta, mutta tällaistenkin evästeiden käytöstä olisi suositeltavaa kertoa.

Käsitejärjestelmäkaavio: Evästeet
Lähde: Tietotekniikan termitalkoot, 2023-12-19

Kommentit eivät tule näkyville julkisesti!
Nimi:
Sähköposti:
Palaute: