Hakemistot

 sähköposti tietoverkon palvelu, jossa käyttäjät voivat lähettää ja vastaanottaa käyttäjäkohtaisesti tallentuvia viestejä sähköpostiviesti sähköpostitse välitettävä viesti viesti välineen mukaan muu viesti viestityypin mukaan muu viesti automaattiviesti palvelun tai järjestelmän tietyissä tilanteissa automaattisesti lähettämä viesti vahvistuspyyntö automaattiviesti, jolla vastaanottajaa pyydetään vahvistamaan, että tämä on tehnyt tietyn toiminnon automaattivastaus automaattiviesti, jonka palvelu tai järjestelmä lähettää vastauksena saapuneeseen viestiin muu automaattiviesti vastaustyypin mukaan muu automaattivastaus vastausmahdollisuuden mukaan muu automaattivastaus poissaoloviesti automaattivastaus, jossa vastaanottaja kertoo olevansa poissa työpaikalta tai huonosti tavoitettavissa vastaanottokuittaus automaattivastaus, jossa viestin kerrotaan tulleen vastaanotetuksi lukukuittaus automaattivastaus, jossa viestin kerrotaan tulleen avatuksi älä vastaa -viesti automaattivastaus, johon ei voi vastata poissa-tila käyttäjän sähköpostiin asettama tila, jonka mukaisesti sähköpostijärjestelmä lähettää halutunlaisen poissaoloviestin KOOSTUMUS- SUHDE ASSOSIATIIVINEN SUHDE HIERARKIA- SUHDE MONIULOTTEINEN JÄRJESTELMÄ TÄYDENTÄVÄ TIETO Tietotekniikan termitalkoot Automaattiviestit Käsitekaavioiden lukuohje jaottelu- peruste