Hakemistot

 seloste käsittelytoimista henkilörekisterin pitäjän tai rekisterinpitäjän edustajan laatima asiakirja, jossa kuvataan, miten organisaatio käsittelee hallussaan olevia henkilötietoja muu henkilötieto henkilötietosuoja järjestelyt, joilla pyritään varmistamaan henkilötietojen asianmukainen käsittely ja niiden yksityisyyden säilyminen henkilötieto tieto, joka kuvaa luonnollista henkilöä, hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan ja joka voidaan yhdistää häntä, hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskevaksi tiedon luonteen mukaan arkaluonteinen henkilötieto henkilötieto, josta ilmenee henkilön etninen alkuperä, yhteiskunnallinen tai poliittinen mielipide, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus, ammattiliiton jäsenyys, geneettisiä tietoja, terveystietoja, seksuaalinen suuntautuminen tai käyttäytyminen, rikollinen teko tai sen seuraamus, sosiaalihuollon tarve tai sosiaalipalvelujen tai -etuuksien saaminen tiedon lajin mukaan geneettinen tieto henkilötieto, joka koskee henkilön perittyjä tai hankittuja geneettisiä ominaisuuksia biometrinen tieto henkilötieto, joka liittyy henkilön fyysisiin tai fysiologisiin ominaisuuksiin tai käyttäytymiseen ja jonka perusteella henkilö voidaan tunnistaa tai hänen tunnistuksensa voidaan varmistaa terveystieto henkilön fyysiseen tai psyykkiseen terveyteen liittyvä henkilötieto henkilörekisteri määritettyä käyttötarkoitusta varten koottu ja järjestetty henkilötietoja sisältävä tietojoukko, josta tiettyä henkilöä koskevat tiedot voidaan löytää henkilörekisterin pitäjä toimija, jonka käyttöä varten henkilörekisteri perustetaan ja jolla on oikeus määrätä henkilörekisterin käytöstä tai jonka tehtäväksi rekisterinpito on lailla säädetty henkilötietojen käsittelijä toimija, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän valtuuttamana henkilötietojen vastaanottaja toimija, jolle luovutetaan henkilötietoja rekisteröity henkilö, jota henkilötieto koskee kolmas osapuoli toimija, jolla on oikeus käsitellä henkilötietoja suoraan henkilörekisterin pitäjän tai henkilötietojen käsittelijän välittömän vastuun alaisena tietosuojavastaava erityisasiantuntija, jonka tehtävänä on toimia ensisijaisesti henkilörekisterin pitäjän tukena henkilötietosuojaan liittyvissä asioissa ja auttaa rekisterinpitäjää lakisääteisten velvoitteiden toteuttamisessa tietosuojaviranomainen henkilötietosuojaa valvova viranomainen anonymisointi henkilötietojen tunnistettavuuden poistaminen siten, ettei yhdistäminen rekisteröityyn ole mahdollista pseudonymisointi henkilötietojen käsittely siten, ettei niitä voida suoraan yhdistää rekisteröityyn käyttämättä henkilön yksilöinnin mahdollistavia lisätietoja profilointi henkilötietojen käsittely siten, että henkilön ominaisuuksia arvioidaan hänen tietojaan käyttäen Tietotekniikan termitalkoot Henkilötiedot KOOSTUMUS- SUHDE ASSOSIATIIVINEN SUHDE HIERARKIA- SUHDE MONIULOTTEINEN JÄRJESTELMÄ TÄYDENTÄVÄ TIETO Käsitekaavioiden lukuohje 1..* jaottelu- peruste