Hakemistot

 sähköinen allekirjoitus sähköisessä muodossa oleva tieto, joka on liitetty tai joka loogisesti liittyy muuhun sähköisessä muodossa olevaan tietoon ja jota käytetään tietojen eheyden varmistamiseen ja allekirjoittajan todentamiseen palomuuri tekninen järjestely, jonka on tarkoitus estää asiaton pääsy verkosta toiseen tietoturva-aukko tietojärjestelmän tai sen osan tietoturvajärjestelyjen heikkous, joka vaarantaa tietoturvan salaus tiedon muuttaminen sellaiseen muotoon, ettei ulkopuolinen voi saada sen sisältöä selville varmuuskopiointi tallennetun tiedon jäljentäminen tiedon saatavuuden turvaamiseksi tietoturva järjestelyt, joilla pyritään varmistamaan tiedon luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus saatavuus ominaisuus, joka ilmentää sitä, miten tieto, tietojärjestelmä tai palvelu on hyödynnettävissä haluttuna aikana ja vaaditulla tavalla eheys tiedon ominaisuus, joka ilmentää sitä, että tietoa ei ole muutettu luvatta tai että se ei ole muuttunut vahingossa ja että mahdolliset muutokset voidaan todentaa luottamuksellisuus tiedon ominaisuus, joka ilmentää sitä, että tieto on vain sen käyttöön oikeutettujen käytettävissä eikä se paljastu muille varmenne sähköinen todistus, jolla vahvistetaan, että todistuksen haltija on tietty henkilö, organisaatio tai järjestelmä henkilötietosuoja järjestelyt, joilla pyritään varmistamaan henkilötietojen asianmukainen käsittely ja niiden yksityisyyden säilyminen haavoittuvuus alttius tietoturvaan kohdistuville uhkille nollapäivähaavoittuvuus tietoturva-aukko, jonka olemassaolosta ohjelman kehittäjät eivät tiedä ennen kuin tieto siitä julkaistaan tietoturvauhka tietoturvaan kohdistuvan haitallisen toiminnan, tapahtuman tai kehityskulun uhka tietoturvan järjestely KOOSTUMUS- SUHDE ASSOSIATIIVINEN SUHDE HIERARKIA- SUHDE MONIULOTTEINEN JÄRJESTELMÄ TÄYDENTÄVÄ TIETO Käsitekaavioiden lukuohje Tietotekniikan termitalkoot Tietoturva jaottelu- peruste