Hakemistot

 tietoverkko tietokoneiden ja niiden välisten tiedonsiirtoyhteyksien sekä näiden molempien avulla tarjottavien palvelujen yhdistelmä internet maailmanlaajuinen avoin tietoverkko, joka ytimeltään perustuu TCP/IP-yhteyskäytäntöjen käyttöön intranet TCP/IP-yhteyskäytäntöjä käyttävä organisaation sisäinen tietoverkko ekstranet TCP/IP-yhteyskäytäntöjä käyttävä rajatulle käyttäjäjoukolle tarkoitettu organisaatioiden välinen tietoverkko, jonka toteutuksessa yleensä hyödynnetään internetiä reitityssäännöt säännöt, joiden perusteella reitittimet ohjaavat tietoliikenteen sopivalle kulkureitille keskitin lähiverkon laite, johon muut verkon laitteet on kytketty ja joka välittää yhdestä laitteesta tulevan tietoliikenteen kaikkiin verkon laitteisiin huolimatta siitä, mihin laitteista se on tarkoitettu kytkin lähiverkon laite, johon muut verkon laitteet on kytketty ja joka välittää yhdestä laitteesta tulevan tietoliikenteen vain siihen verkon laitteista, johon se on tarkoitettu tietoliikenneverkko lähiverkko tietoliikenneverkko, joka kattaa pienen alueen langaton lähiverkko langatonta tiedonsiirtoa hyödyntävä lähiverkko Wi-Fi-merkintä Wi-Fi Alliance -yhteistyöelimen myöntämä merkintä, joka osoittaa tuotteen olevan langattomia lähiverkkoja käsittelevien IEEE 802.11 -standardien mukainen virtuaalinen lähiverkko käytön tehostamiseksi muusta lähiverkosta toiminnallisesti erotettu osa tai useasta lähiverkosta muodostettu toiminnallinen kokonaisuus, jossa verkon päätelaitteita voi käyttää kuten lähiverkossa virtuaalinen yksityisverkko yleisen tietoverkon avulla muodostettu verkkoyhteys, jossa tietoliikenne salataan ja jossa verkon päätelaitteet toimivat aivan kuin olisivat samassa, muilta yleisen tietoverkon käyttäjiltä suljetussa lähiverkossa ladata siirtää tiedosto tietoverkosta omassa käytössä olevaan tietokoneeseen tietoliikenneyhteyden kautta ladata verkkoon siirtää tiedosto omassa käytössä olevasta tietokoneesta tietoverkkoon muiden käyttäjien saataville reititin laite tai ohjelmisto, joka ohjaa tietoliikennettä sopivalle reitille kohti määränpäätä KOOSTUMUS- SUHDE ASSOSIATIIVINEN SUHDE HIERARKIA- SUHDE MONIULOTTEINEN JÄRJESTELMÄ TÄYDENTÄVÄ TIETO Käsitekaavioiden lukuohje Tietotekniikan termitalkoot Tietoverkko jaottelu- peruste