Uudistetut käsitejärjestelmäkaaviot Pankki- ja rahoitussanastossa 1/2021

Kaikki Pankki- ja rahoitussanaston käsitejärjestelmäkaaviot on uudistettu. Kaavioiden merkintätavat on muutettu sellaisiksi, että ne perustuvat UML:ään (Unified Modeling Language). Uudistettujen kaavioiden käyttöönotto helpottaa kaavioiden ylläpitoa. Uudet kaaviot myös näkyvät aiempia paremmin erilaisissa näytöissä.

Aiemmin samassa käsitejärjestelmäkaaviossa esitettiin suomen- ja ruotsinkielinen termi ja mahdollinen suomen- tai ruotsinkielinen määritelmä sen mukaan, kummalla kielellä määritelmä oli laadittu. Uudistuksessa molemmille kielille tehtiin omat kaavionsa, joissa on vain sanastossa kyseisellä kielellä esitettyä tietoa eli suositettava termi ja määritelmä tai vain suositettava termi.

Käsitekaavioissa olevat termit ja määritelmät toimivat linkkeinä kyseisiin termitietueisiin, kuten aiemminkin.

Päivityksen yhteydessä kaavioissa korjattiin tai täsmennettiin joitain aiempia käsitesuhteita. Seuraavien käsitteiden kuvauksia muokattiin hieman: