Mitä terminologilta vaaditaan?

Sanastokeskuksessa suuri osa terminologin tehtävistä perustuu asiakkaiden tilaamiin projekteihin, joissa terminologi perehtyy eri erikoisalojen käsitteistöön työskennellessään yhdessä kohdealan asiantuntijoiden kanssa. Usein käsitteitä määritellään tietojärjestelmäkehityksen tarpeisiin semanttisen yhteentoimivuuden tueksi ja työllä voi olla yhtymäkohtia esimerkiksi käsitemallinnukseen tai luokituksiin. Toisaalta terminologit voivat laatia myös ontologioita tiedon kuvailun ja haun tueksi. Käsiteanalyysin ammattilaiselta edellytetään:

 • vahvaa abstraktin ajattelun taitoa
 • hyvää kielen tuntemusta
 • analyyttisyyttä ja kykyä erottaa olennaiset asiat epäolennaisista
 • valmiutta perehtyä nopeasti uusiin erikoisaloihin
 • tarkkuutta, huolellisuutta, kärsivällisyyttä ja vastuuntuntoa
 • ongelmanratkaisukykyä
 • viestintä- ja vuorovaikutustaitoja
 • kykyä niin ryhmätyöhön kuin itsenäiseenkin työskentelyyn
 • käsiteanalyysin perusteiden hallintaa ja soveltamiskykyä
 • ymmärrystä terminologisen tiedon rakenteesta
 • hyviä tietoteknisiä valmiuksia
 • projektinhallintataitoja.