Palvelut

Sanastokeskuksen toiminta perustuu terminologian teoriaan ja alan kansainvälisiin standardeihin. Sanastokeskus tarjoaa terminologisen käsiteanalyysin pohjalta eri kohderyhmille sanasto- ja ontologiatyötä sekä tukea luokitusten ja käsitemallien laatimiseen. Lisäksi palveluihimme kuuluu muita terminologisia asiantuntijapalveluja.

Viereisessä valikossa on lueteltu Sanastokeskuksen palvelut. Linkeistä pääset sivuille, joilla kerromme tarkemmin palveluistamme.