Tjänster

Terminologicentralens verksamhet baserar sig på terminologins teori och internationella standarder som rör terminologin. Terminologicentralen erbjuder terminologi- och ontologiarbete samt stöd för utarbetning av klassifikationer och begreppsmodeller för olika målgrupper. Terminologicentralen erbjuder också andra terminologiska experttjänster. Utgångspunkten i allt arbete är terminologisk begreppsanalys.

Läs mer om Terminologicentralens tjänster via länkarna i menyn!