Publikationer

Terminologicentralen publicerar resultaten av ordlisteprojekten i sin TSK-ordlisteserie. Utöver dessa publikationer publiceras en del av projekten i en annan organisations namn. Vid sidan av ordlistor publicerar Terminologicentralen till exempel litteratur som stöder terminologiarbete.

Beställningar och förfrågningar

De flesta av publikationerna som Terminologicentralen har publicerat kan köpas eller beställas från välsorterade bokhandlar. De övriga ordlistorna borde i första hand frågas direkt från utgivaren, om en annan försäljare inte ges för ordlistan.

Terminologicentralen säljer endast vissa publikationer. Dessa publikationer kan köpas från Terminologicentralens byrå (öppet under arbetsdagar enligt överenskommelse). De kan också beställas från Terminologicentralen till exempel per e-post (tsk@tsk.fi), och då tar Terminologicentralen ut priset på de beställda publikationerna och dessutom expeditionskostnader (5,50 euro per 1–2 st., 8,50 euro per 3–4 st., 11,00 euro per 5–8 st., 15,00 euro per över 8 st.).

Mera uppgifter om publikationerna kan man fråga från utgivarna eller Terminologicentralen.

Här finns några exempel på ordlistor. En utförlig förteckning över de publikationer Terminologicentralen medverkat i finns i ett register på de finska sidorna.