Terminologicentralen rf

Terminologicentralen erbjuder olika målgrupper information om och experttjänster i terminologi-, klassificerings-, ontologi- och begreppsmodelleringsarbete inom olika fackområden. Terminologicentralens verksamhet grundar sig på kunnande i terminologins teori och de praktiska metoder som tillämpar den samt utvecklande av teorin och metoderna.

Terminologicentralen rf (t.o.m. sommaren 2004 Centralen för Teknisk Terminologi rf, t.o.m. februari 2021 Terminologicentralen TSK rf) är en förening som grundades i 1974. Föreningens primära uppgifter är att utarbeta finsk- och svenskspråkiga ordlistor och ontologier, vidareutveckla terminologiarbetets metodik och upprätthålla det kunnande detta baserar sig på.

Terminologicentralen fungerar som ett självständigt sakkunnigorgan och samarbetar med sina medlemmar men också med andra aktörer som är intresserade om terminologi, till exempel Institutet för de inhemska språken, de nordiska terminologiorganisationerna, standardiseringsorganisationer samt Europeiska unionens institutioner.

Terminologicentralens verksamhet innefattar

  • begreppsanalys och definitionsskrivning i samband med terminologi-, klassificerings-, ontologi- och begreppsmodelleringsarbete
  • konsultation i terminologi- och ontologiarbete
  • information om terminologi- och ontologiarbete
  • ett handbibliotek specialiserat på ordlistor och ordböcker
  • utbildning i terminologi- och ontologiarbete samt utvecklande av deras metodik
  • internationellt samarbete med olika terminologiorgan.