Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Terminologicentralens webbplats och har upprättats/uppdaterats 22.09.2020. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten:

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

Icke-tillgängligt innehåll

3. Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav.

 • Möjlig att uppfatta: Brister i mobil användbarhet

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Webbplatsen är inte användbar på mobila enheter på det bästa möjliga sättet. Webbplatsen ska förnyas fullständigt före slutet av 2021 och i denna förnyelse ska den mobila användbarheten beaktas.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.4.10 Skapa en flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten skärm (inofficiell översättning)
 • Möjlig att uppfatta: Medlemsansökningsblanketten är inte tillgänglig

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Medlemsansökningsblanketten är publicerad i PDF-format och den är avsedd att skrivas ut och fyllas upp för hand. Därför är den inte tillgänglig. Medlemsansökningsblanketten ska produceras som en elektronisk blankett före slutet av 2020.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.1.1 Innehåll som inte är text
  • 1.3.1 Information och relationer
  • 1.3.2 Meningsfull ordning

1. Omfattas inte av lagstiftningens krav.

 • filer skapade med kontorsprogram (t.ex. doc, pdf, odt), som har publicerats före 23.9.2018

Webbplatsen innehåller PDF-filer som har publicerats före 23.9.2018 och som har brister i hur dokumentet har kodats in och i alternativa texter.

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst?

Beskriv tillgänglighetsbristen för oss i Terminologicentralen per e-post toimisto@sanastokeskus.fi och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den.

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss i Terminologicentralen om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000