Työn suunnittelu ja palvelujen tilaaminen

Tässä on listattu lyhyesti aiheita, joilla on vaikutusta terminologisen työn (sanastot, ontologiat ja luokitukset) tilaamiseen, aikatauluttamiseen ja toteuttamiseen. Listassa on linkkejä muualla tällä sivustolla esitettyihin lisätietoihin. Kannattaa myös tutustua käytännön ohjeisiin sanastotyöhön ryhtyville.

Terminologisen työn suunnitteluun voi aina pyytää apua Sanastokeskukselta (toimisto@sanastokeskus.fi).

Millaista apua sanaston, ontologian tai luokituksen tekoon tarvitaan?

Millaista tietoa sisällön suunnitteluun tarvitaan?

 • Onko kyse sanastosta, ontologiasta vai luokituksesta?
 • Mitä asioita työn sisältöä suunniteltaessa pitää ottaa huomioon?
  • Sanaston, ontologian tai luokituksen aiheen rajaus
  • Käsitteiden suunniteltu määrä
  • Millaisia tietoja termeistä ja käsitteistä on määrä koota ja esittää?
  • Tarvitaanko erikielisiä vastineita tai käännöksiä käsitekuvauksista?
  • Käytettävissä olevat lähteet ja niiden luotettavuus, julkisuus tai mahdollinen keskeneräisyys
 • Mihin tarkoitukseen ja kenelle sanasto, ontologia tai luokitus on tarkoitettu?
 • Miten sanasto, ontologia tai luokitus julkaistaan?
  • Tarvitaanko useita eri julkaisumuotoja?
 • Miten sanastoa, ontologiaa tai luokitusta ylläpidetään?

Mitä aikataulun suunnittelussa tulee ottaa huomioon?

 • Tarvittavien työtuntien sovittaminen käytettävissä olevaan kalenteriaikaan
 • Valmistelutyöt ennen ja jälkeen työpajojen
 • Lausunto- tai kommenttikierros ja palautteen käsittely
 • Julkaisun valmistelu
  • Onko sanasto, ontologia tai luokitus osa laajempaa hanketta, jonka aikataulu täytyy ottaa huomioon?
  • Vaikuttaako julkaisuaikatauluun aineisto, joka ei vielä ole julkinen tai voimassa?
  • Mitä toimenpiteitä tietyn julkaisualustan käyttäminen edellyttää?
 • Erityisesti pitkien projektien aikaiset suunnitelmien muutokset

 

Lisätietoja: