NORDTERM 2021

Nordterm
flags
map

NORDTERM 2021: Käsitetyö ja tiedonhallinta - 1.–2.6.2021

Pohjoismaisten terminologia-alan organisaatioiden yhteistyöjärjestö Nordterm järjestää joka toinen vuosi yhteispohjoismaisen Nordterm-tapahtuman. Vuonna 2021 järjestämisvastuu on Nordtermin puheenjohtajana toimivalla Sanastokeskuksella, joka toteuttaa tapahtuman yhdessä Helsingin yliopiston kanssa etätapahtumana. Webinaari Käsitetyö ja tiedonhallinta järjestetään 1.–2.6. Webinaari on maksuton.

Nordterm-päivillä keskitytään erityisesti siihen, miten käsiteanalyysimenetelmää hyödynnetään käsitteiden sisällön ja keskinäisten suhteiden selvittämiseen eli käsitetyöhön. Käsiteanalyysin moninaisista käyttökohteista ovat viime vuosina nousseet esiin erityisesti tietoarkkitehtuurin, käsitemallien, rekistereiden ja muiden tietojärjestelmien, digitaalisten palveluiden sekä tiedon kuvailun ja haun kehittämiseen liittyvä käsitetyö – tekoälyn kehittämistä unohtamatta. Koska käsiteltävän tiedon määrä lisääntyy jatkuvasti, myös tiedonhallintaa on kehitettävä. Käsitetyö on yksi tähän tarkoitukseen sopivista työkaluista.

Tule kertomaan omasta työstäsi ja kuulemaan muiden kokemuksista Nordterm 2021 -päiville! Toivomme webinaariin esityksiä käsitetyön hyödyntämisestä erilaisiin tiedonhallinnan tarpeisiin. Aiheet voivat liittyä julkisen hallinnon tai yritysmaailman käytännön projekteihin tai käsitetyötä ja tiedonhallintaa yhdistävään tutkimukseen.

Ilmoittaudu webinaariin


Nordterm-sivujen viimeisimmät muutokset päivitetään alla olevalle uutispalstalle.

Uusimmat uutisetNORDTERM 2021 -tapahtuman järjestävät:
Sanastokeskus
Helsingin yliopisto

NORDTERM 2021 -tapahtuman yhteistyökumppanit:

Nordplus Språk
Digi- ja väestötietovirasto