Sanastotyön kehittäminen ja standardisointi

Terminologian teorian ja periaatteiden järjestelmällinen soveltaminen käytännön sanastotyöhön on yksi Sanastokeskuksen tärkeimpiä osaamisalueita. Vankka käytännön kokemus antaa myös lujan perustan sanastotyön menetelmien ja välineiden kehittämiselle, jota Sanastokeskus tekee sekä sanastoprojektiensa yhteydessä että erillisten T & K -hankkeiden muodossa.

Sanastotyön menetelmien kehittämiseen liittyy myös niiden standardisointi, josta kansainvälisellä tasolla huolehtii ISOn terminologiakomitea ISO/TC 37. Sanastokeskus osallistuu ISO/TC 37:n toimintaan kansallisen standardisointiryhmän SFS/SR 240 Kieli ja sanastotyö kautta. Valmiita SFS-ISO- ja ISO-standardeja voi ostaa Suomen Standardisoimisliitosta. Seuraavista sanastotyön standardeista on julkaistu käännökset:

Lista ISOn terminologiakomitean, ISO/TC 37:n, standardeista löytyy komitean sivustolta.
Valmiit standardit:

Käynnissä olevat hankkeet (alakomiteoittain jaettuna):

Käynnissä olevien hankkeiden valmisteluvaihe käy ilmi seuraavista lyhenteistä, joita käytetään osana standardin tunnusta:
WD — working draft
CD — committee draft
DIS — draft international standard
FDIS — final draft international standard

ISOn verkkosivustolla on tietoa standardien laatimisesta.