Sanastokeskus ry

Sanastokeskus tarjoaa eri kohderyhmille erikoisalojen sanasto-, luokitus-, ontologia- ja käsitemallinnustyöhön liittyvää tietoa ja asiantuntijapalveluja. Sanastokeskuksen toiminta perustuu terminologian teorian ja sitä soveltavien käytännön menetelmien vankkaan hallintaan ja kehittämiseen. Sanastokeskus ry (kesään 2004 asti Tekniikan Sanastokeskus ry, alkuvuoteen 2021 asti Sanastokeskus TSK ry) on vuonna 1974 perustettu yhdistys, jonka ensisijaisena tarkoituksena on tuottaa suomen- ja ruotsinkielisiä sanastoja ja ontologioita sekä kehittää sanastotyön metodiikkaa ja pitää yllä siihen perustuvaa osaamista. Riippumattomana asiantuntijaelimenä Sanastokeskus tekee yhteistyötä paitsi jäsentensä myös muiden terminologiasta kiinnostuneiden yhteisöjen kanssa — esimerkiksi Kotimaisten kielten keskuksen, pohjoismaisten sanastotyön toimijoiden, standardisoimisjärjestöjen sekä Euroopan unionin toimielinten kanssa. Sanastokeskuksen toimintaan kuuluvat
  • käsitteiden analysointi ja määrittely sanasto-, luokitus-, ontologia- ja käsitemallinnustyön tarpeisiin
  • sanasto- ja ontologiatyön konsultointi
  • sanasto- ja ontologiatyöhön liittyvä tiedonvälitys
  • sanastoihin ja sanakirjoihin erikoistunut käsikirjasto
  • sanasto- ja ontologiatyön menetelmien kehittäminen ja koulutus
  • terminologia-alan kansainvälinen yhteistyö.