Sanastoprojektit ja ontologiaprojektit

Terminologinen sanastotyö ja ontologiatyö ovat tyypillistä projektitoimintaa: niillä on selvät tavoitteet, tietty aikataulu ja ennalta sovitut resurssit. Lisäksi kumpaakin työtä kannattaa yleensä suunnitella yksittäisiä projekteja pitkäjänteisemmin niin, että myös sanaston päivittäminen huomioidaan. Näillä sivuilla kerrotaan terminologisen sanastotyö ja ontologiatyön suunnittelusta ja annetaan ohjeita käytännön sanastotyöhön.