Käytännön ohjeita sanastotyöhön ryhtyville

Jos aiot tehdä terminologisen sanaston, muista että hyvällä suunnittelulla vältät monta ongelmaa.
  • Valitse ja rajaa aiheesi huolellisesti.
  • Varmista, että käytettävissä on riittävästi sekä käsiteltävän aiheen että terminologisen sanastotyön menetelmien asiantuntemusta.
  • Selvitä sanaston käyttötarkoitus, ja arvioi sen laajuus (käsitteiden määrä, kielet). Mieti samalla, mitä tietoja kustakin käsitteestä tai termistä on syytä ottaa mukaan. Ota huomioon kohderyhmän eli sanaston käyttäjien tarpeet.
  • Valitse käsiteltävän aineiston ja sanaston tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaiset työmenetelmät ja toimintatavat.
  • Suunnittele sanaston tietorakenne ja valitse tallennusmenetelmät ja -välineet sen mukaan. Ota huomioon mahdolliset vaihtoehtoiset käyttö- ja julkaisutarpeet.
  • Perehdytä kaikki työhön osallistuvat huolellisesti valittuihin työmenetelmiin ja -välineisiin. Varmista, että heille on annettu riittävän yksityiskohtaiset ja selkeät työohjeet.
  • Arvioi sanaston laatimiseen tarvittava työmäärä, ja laadi siihen nähden realistinen aikataulu välitavoitteineen.
  • Seuraa työn etenemistä, ja tarkista tarvittaessa työtä koskevat suunnitelmat sekä ohjeet.
  • Tiedota hankkeesta jo aloitusvaiheessa tahoille, joita arvelet sanastosi kiinnostavan. Samalla voit saada arvokasta palautetta ja neuvoja, joiden avulla vältyt keksimästä pyörää uudelleen.
Lisätietoja sanastotyön organisoinnista saat esimerkiksi Sanastotyön oppaasta.