En ordlista om gemensamma service inom social- och hälsovårdssektor samt arbets- och näringsgrenarna

© Arbets- och näringsministeriet och Terminologicentralen TSK rf, 2020
ISBN 978-952-327-479-2 (PDF, arbets- och näringsministeriet)

Ordlistan tillgänglig:
- i PDF format
- i termbanken TEPA

Språken i ordlistan:
- Termerna: finska
- Begreppsbeskrivningarna: finska

Arbets- och näringsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och Terminologicentralen TSK utförde under 2019 ett terminologiprojekt som resulterade i ordlistan Sosiaali-, terveys- sekä työ- ja elinkeinoalojen yhteisten palvelujen sanasto (en ordlista om gemensamma service inom social-, hälsovårds- samt arbets- och näringsgrenarna). Ordlistan innehåller 34 begrepp som ges finska termer och definitioner. Förutom service handlar begreppen i ordlistan om planer och personer.

Målet med terminologiprojektet var att utarbeta harmoniserade definitioner för de service som är centrala ur ministeriers samarbetes perspektiv samt att definiera begreppen på så sätt att de kan utnyttjas exempelvis i förberedning av författningar.

Arbetshälsoinstitutet och Institutet för hälsa och välfärd deltog också i terminologiarbetet.