Ordlista för socialvårdens datakomponenter, version 3.0

© Institutet för hälsa och välfärd, 2015

Ordlistan är tillgänglig:
- i termbanken TEPA

Språken i ordlistan:
- Termerna: finska
- Begreppsbeskrivningarna: finska

Ordlista för socialvårdens datakomponenter (Sosiaalihuollon tietokomponenttien sanasto) blev färdig i mars 2015. Ordlistan innehåller 252 begrepp som gäller socialvårdens datakomponenter. Begreppen ges definitioner och anmärkningar samt termrekommendationer på finska, och vissa begreppsrelationer presenteras ytterligare som begreppsdiagram. Ordlista för socialvårdens datakomponenter är avsedd för arbete med dataarkitekturen för socialvården och även den offentliga förvaltningen. Den underlättar även för dem som använder datakomponenter, som till exempel leverantörer av datasystem och planerare av strukturerna i klienthandlingar.

Den första versionen av ordlistan gjordes i samabete mellan IT-projektet för det sociala området (Tikesos) och Terminologicentralen TSK 2010–2011. Institutet för hälsa och välfärd (THL) anlitade 2012–2013 Terminologicentralen för komplettering och uppdatering av ordlistan och den andra versionen av ordlistan publicerades i 2013.