Ordlista för digitala tjänster inom social- och hälsovården

Sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisten palvelujen sanasto

© Institutet för hälsa och välfärd, 2023

Ordlistan är tillgänglig: 
- Ordlistor för social- och hälsovården 
- i termbanken TEPA  

Språken i ordlistan: 
- Termerna: finska och svenska 
- Begreppsbeskrivningarna: finska och svenska

Sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisten palvelujen sanasto (ordlista för digitala tjänster inom social- och hälsovården) utarbetades i samarbete mellan Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Terminologicentralen samt en bred grupp av experter som en del av Finlands program för hållbar tillväxt.

Ordlistan omfattar 26 centrala begrepp som rör digitala tjänster. Begreppsinnehållen klarläggs med definitioner och kompletterande anmärkningar. Begreppen ges termrekommendationer på finska. Relationerna mellan begreppen illustreras med begreppsdiagram. Ordlistan översattes till svenska på våren 2024.

Ordlistan är speciellt avsedd för experter inom social- och hälsovården, experter i informationshanteringen, dem som utveklar digitala tjänster på området och leverantörer av informationssystem samt experter i kommunikation.