Sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisten palvelujen sanasto

© Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), 2023

Sanasto saatavilla:
- Sote-sanastoissa
- osana TEPA-termipankkia

Sanaston kielet:
- Termit: suomi
- Käsitekuvaukset: suomi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Sanastokeskus ovat laatineet Sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisten palvelujen sanaston yhteistyössä laajan asiantuntijaryhmän kanssa osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa (RRP).

Sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisten palvelujen sanastossa esitetään termitietueina ja käsitekaavioina 26 digitaalisiin palveluihin ja asiointiin liittyvän käsitteen tiedot. Käsitteiden sisältö kuvataan määritelmien ja niitä täydentävien huomausten avulla. Suomenkielisistä termeistä annetaan suositukset. Käsitteiden välisiä suhteita havainnollistetaan käsitekaavioiden avulla. Sanastoon lisätään myöhemmin myös ruotsinkieliset vastineet ja käsitekuvaukset käännetään ruotsiksi.

Sanasto on tarkoitettu erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, tiedonhallinnan asiantuntijoille, alan digitaalisia palveluja kehittäville toimijoille ja järjestelmätoimittajille sekä viestinnän asiantuntijoille.