Begreppsdiagram

Käsitekaavio lajittele nousevasti Begreppsdiagram lajittele nousevasti
Maksupalvelusopimukset Avtal om betaltjänster
Maksujen ajankohtia Tidpunkter för betalningar
Maksutapahtumat Betalningstransaktioner
Maksutapahtuman tiedot Uppgifter för betalningstransaktionen
Maksuliikenne Betalningsrörelse
Maksujenvälitys Betalningsförmedling
Maksupalveluja Betaltjänster
Maksutoimeksiannot Betalningsuppdrag
Verkkolaskut Nätfakturor
Finvoice Finvoice
Kortit Kort
Maksukortit Betalkort
Talletustilejä Inlåningskonton
Säilytystilejä Förvaringskonton
Luotot Krediter
Kuluttajaluotot Konsumentkrediter
Lainat Lån
Vakuudellinen laina Lån som beviljas mot säkerhet
Asuntolainat Bolån
Vakuudet Säkerheter
Takaukset Borgen
Pantit Panter
Lainanmaksu Återbetalning av lån
Tilinpäätös Bokslut
Talouden tunnusluvut Nyckeltal
Korot Räntor
Korkokanta Räntesats
Koronmääritys Räntebestämning
Palvelumuodot Serviceformer
Sijoitusrahastot Placeringsfonder
Sijoitusrahastotyyppejä Placeringsfondstyper
Sijoitusrahastotoiminta Fondverksamhet
Sijoituskohde Placeringsobjekt
Sijoitusrahaston arviointi Utvärdering av en placeringsfond
Yhtenäinen euromaksualue (SEPA) Det gemensamma eurobetalningsområdet (SEPA)
Rahoitusvälineiden markkinat Marknader för finansiella instrument
Sijoituspalveluja Investeringstjänster
Sijoittajansuoja Investerarskydd
Rahoitusvälineitä Finansiella instrument
Joukkovelkakirjalainat Obligationslån
Johdannaissopimuksia Derivatinstrument
Arvopaperit Värdepapper
Monenkeskinen kaupankäyntimenettely Multilateralt handelsförfarande
Velkakirjoja Skuldebrev
Luottolaitokset Kreditinstitut