Sökinstruktioner

  • Val av källspråk (alla språk/svenska/finska/engelska) begränsar enbart termsökningen. Fritextsökningen sker automatiskt i alla språk och i alla fält.
  • Termsökningen söker enbart bland termer, enligt val av källspråk.
  • Fritextsökningen söker i alla språk bland termer, definitioner och anmärkningar.
  • Du kan skriva in enbart en del av ett ord i term- eller fritextsökningsfältet utan att använda jokertecken. Om du t.ex. skriver in ordet int i termsökningsfältet finner du både termerna ränteintäkt och provisionsintäkt.
  • Användning av små och stora bokstäver (gemena/versala) påverkar inte sökresultatet.