Termregister

Termregister

Välj språk: finska   svenska   engelska

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö  

absoluuttinen tuotto
absoluuttisen tuottotavoitteen rahasto
aineelliset hyödykkeet
aineettomat hyödykkeet
aineistonhoitaja
aineistonsiirto
aktiivinen riski
alatili
alfa
alfakerroin
alijäämäsuhde
alipaino
alipainottaa
alipainotus
alisäilyttäjä
alpha; ks. alfakerroin
altistuminen riskille
aluskiinnitys
ammattimainen asiakas
annuiteetti; ks. annuiteettilaina
annuiteettilaina
antolainaus
arvo
arvo-osuus
arvo-osuusjärjestelmä
arvo-osuusrekisteri
arvo-osuustili
arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista
arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista
arvonkehitys
arvonkorotusrahasto
arvonlaskenta
arvonlaskentapäivä
arvopapereiden takaisinostositoumukset
arvopaperi (1)
arvopaperi (2)
arvopaperien myynti- ja takaisinostosopimus; ks. repokorko
arvopaperien takaisinostositoumukset
arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot
arvopaperikaupan nettotuotot
arvopaperikauppa
arvopaperikeskus
arvopaperiliite
arvopaperimarkkina
arvopaperimarkkinat
arvopaperinvälittäjä
arvopaperinvälitys
arvopaperipörssi
arvopaperisäilytys
arvopaperitili
arvopäivä
arvopäivämäärä
arvostaminen
arvostusajankohta
arvostuspäivä
asiakasluokittelu
asiakasluokitus
asiakasriski; ks. riskialttius
asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset
asiakkaan luokittelu
asiakkaan luottokelpoisuusluokitus
asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset
asiakkaiden luokittelu
asianmukaisuusarviointi
asiantuntijoiden arviot
ASP-laina
asuntolaina
asuntoluotto
asuntosäästäjä
asuntosäästäminen
asuntosäästöpalkkiolaina
AT1
atk-järjestelmäriski
autokiinnitys
automaattikortti
automaattinen maksaminen
automaattinosto
automaattiotto
avainlukukortti; ks. pankkitunnukset
avainlukulista; ks. pankkitunnukset
avaintiedot; ks. avaintietoesite
avaintietoesite
avistakorko
avomarkkinaoperaatio