Esittely

Tietotekniikan termitalkoot aloitettiin vuonna 1999 osana Euroopan komission Monikielinen tietoyhteiskunta-ohjelman (MLIS) WebIT/Efcot-projektia, jossa oli mukana osallistujia Irlannista, Kreikasta, Norjasta, Ruotsista, Saksasta ja Suomesta. Talkoiden esikuvana on Ruotsissa vuodesta 1996 saakka toiminut Svenska datatermgruppen.

Termitalkoissa tuotetaan suosituksia ajankohtaisista ja usein ongelmallisiksi koetuista termeistä. Suosituksia tarvitaan etenkin tietotekniikan alalla, jolla käsitteistön ja termistön uudistuminen on nopeaa eikä tavanomainen projektimuotoinen sanastotyö välttämättä ehdi vastata kaikkiin tarpeisiin.

Osa aineistosta on esitetty myös käsitejärjestelmäkaavioiden avulla. Jos haluat kommentoida suosituksia, käytä kommentointipainiketta. Jos haluat ilmoituksen uusien suositusten julkaisemisesta, voit ilmoittautua postituslistalle Liity postituslistalle -linkin kautta tai lähettämällä viestin osoitteeseen termitalkoot@sanastokeskus.fi.