Geoinformatiikan sanaston 3. laitos (TSK 45)

Ordlista för geoinformatik, Vocabulary of Geoinformatics

KORVATTU: Geoinformatiikan sanaston 4. laitos (TSK 51)

© Sanastokeskus TSK ry, 2014
ISBN 978-952-9794-34-8 (PDF)

Vuonna 2011 julkaistusta Geoinformatiikan sanaston toisesta laitoksesta (TSK 42) on ilmestynyt kolmas laitos. Siinä toista laitosta on täydennetty erityisesti paikkatiedon laatuun ja julkisen hallinnon paikkatiedon viitearkkitehtuuriin liittyvällä käsitteistöllä. Kolmannessa laitoksessa on myös tarkistettu osaa aiempien laitosten käsitteiden tiedoista.

Geoinformatiikan sanaston kolmannessa laitoksessa on esitetty termitietueina ja käsitekaavioina noin 270:n Inspire-direktiivin täytäntöönpanoon ja yleisemmin paikkatietoon ja geoinformatiikkaan kuuluvan käsitteen tiedot. Käsitteiden sisältö on kuvattu määritelmien ja niitä täydentävien lisätietojen avulla. Suomenkielisistä termeistä annetaan suositukset, ja termeille annetaan vastineet ruotsin ja englannin kielillä. Käsitteiden välisiä suhteita havainnollistetaan käsitekaavioiden avulla.

Geoinformatiikan sanaston kolmas laitos on tarkoitettu työvälineeksi erityisesti kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin kehittämiseen ja hyödyntämiseen sekä paikkatietostrategian toteuttamiseen osallistuville organisaatioille ja henkilöille niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla. Yleisemmin sanastosta toivotaan olevan hyötyä kaikille geoinformatiikan ammattikielen käyttäjille eli alan ammattilaisten lisäksi muun muassa tiedottajille, toimittajille ja kääntäjille.

Hanke, jossa vuonna 2005 julkaistua Geoinformatiikan sanaston ensimmäistä laitosta (TSK 32) on vaiheittain laajennettu ja tarkistettu, käynnistettiin alun perin vuonna 2010 Sanastokeskuksen ja Maanmittauslaitoksen koordinoiman Inspire-verkoston yhteistyönä.

Sanaston kolmatta laitosta työstäneeseen työryhmään kuului edustajia Sanastokeskuksen ja Maanmittauslaitoksen lisäksi mm. Geodeettisesta laitoksesta ja Luonnontieteellisestä keskusmuseosta. Sanastotyön on rahoittanut Maanmittauslaitos.