Begrepp om likabehandling inom social- och hälsotjänster, version 2.0

© Institutet för hälsa och välfärd, 2019

Ordlistan tillgänglig:
- i PDF format
- i termbanken TEPA

Språken i ordlistan:
- Termerna: finska
- Begreppsbeskrivningarna: finska

Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Terminologicentralen kompletterade och uppdaterade versionen 1.0 om ordlistan Sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdenvertaisuuden käsitteet (Begrepp om likabehandling inom social- och hälsotjänster) som publicerades år 2018. Den nya ordlistan innehåller 20 begrepp.

Ordlistan är avsedd som stöd för planering och bedömning av ordnandet och produktion av social- och hälsotjänster. Ordlistans primära målgrupper är de som ordnar och producerar social- och hälsotjänster, de som planerar tjänster och de som bedömer tjänster. Definitioner som ges i ordlistan kan tillämpas i alla offentliga och privata tjänster inom social- och hälsosektorn.