Byggnadsklassificering 2018

Statistikcentralen anlitade Terminologicentralen hösten 2016 att delta i Statistikcentralens projekt för uppdatering av Byggnadsklassificering 1994. Den nya klassificeringen, Byggnadsklassificering 2018, publicerades i december 2018.

För att beakta nutidens byggande bättre förnyades Byggnadsklassificeringen på många sätt. Både klassificeringens struktur, namn och beskrivningar på byggnadsklasserna förändrades med hjälp av metoder för terminologiskt arbete. I den nya klassificeringen har alla klasserna egna beskrivningar, och klassificeringen är också mer detaljerad än förr.

Se också Information om klassificeringen.