Den uppdaterade MAO/TAO ontologin publicerat på Finto-service

MAO/TAO-ontologin på Finto-service

År 2019 inledde Museiverket och Terminologicentralen ett projekt där Ontologi för museibranschen och Konstindustriella ontologin blev utökad med ungefär 1 000 begrepp som gäller arkeologiska föremål. En uppdaterad version av ontologin publicerades vid slutet av 2019.

Åren 2020–2021 fortsattes projektet och ontologin blev utökad med cirka 470 nya begrepp som gäller mestadels arkeologiska föremål från bronsåldern samt historisk tid. Därtill uppdaterades också strukturen av ontologin så att den motsvarar strukturen av den senaste versionen av den (YSO). Dessutom tillagades termekvivalenter på engelska för 610 begrepp i MAO/TAO.

Den nya versionen av ontologin blev publicerad i Nationalbibliotekets Finto-service vid slutet av 2021. Ontologin omfattar nära 14 000 begrepp varav cirka 700 ges termer både på finska och på engelska, och cirka 50 ges termer även på svenska.
Terminologicentralen och Museiverket har utvecklat MAO/TAO-ontologin i flera projekt sedan 2015. Arbetet utförs i workshoppar i tätt samarbete mellan experter och en terminolog.