E-publikationen Begreppsarbete och informationshantering (NORDTERM 22)

Artiklarna baserad på föredragen vid Nordterm 2021 har samlats i e-publikationen Begreppsarbete och informationshantering (NORDTERM 22). Förutom artiklarna innehåller publikationen också rapporter från Nordterms styrgrupp och arbetsgrupper samt rapporter från de språkområden som representeras i Nordterm.

E-publikationen är tillgänglig i pdf-format på Nordterms webbplats. Mer information