IATE-material uppdaterad i TEPA Termbank

Terminologicentralens TEPA-termbank har kompletterats med material från Europeiska unionens gemensamma terminologisk databas IATE. Var och en termpost i IATE som innehåller finska kan nu hittas i TEPA.