Mobilordlista (TSK 48)

Mobiilisanasto, Mobile Vocabulary

© Terminologicentralen TSK rf, 2015
ISBN 978-952-9794-35-5 (PDF)
ISSN 1795-6323 (PDF)

Ordlistan är tillgänglig:
- i PDF-format
- i termbanken TEPA

Språken i ordlistan:
- Termerna: finska, svenska, engelska
- Begreppsbeskrivningarna: finska

En grupp organisationer inom elektronisk kommunikation påbörjade ett ordlisteprojekt tillsammans med Terminologicentralen i slutet av 2013. Projektets syfte var att utarbeta en ordlista som kompletterar den tidigare Mobilordlistan (TSK 29) som publicerades i 2001. Den nya Mobilordlistan (TSK 48) blev färdig våren 2015.

En mängd nya mobila apparater och mobiltjänster har blivit tillgängliga till konsumenter under 2000-talet och mobilteknik har utvecklat sig märkbart. Därför blev det aktuellt att utarbeta en ny ordlista över mobiltermer. Den nya Mobilordlistan ersätter inte den gamla ordlistan utan ger definitioner för de centrala nya begreppen inom fältet. Ordlistan innehåller 45 begrepp med termer och definitioner på finska samt ekvivalenter på svenska och engelska. Relationerna mellan begreppen åskådliggörs genom begreppsdiagram.

Mobilordlistans syfte är att underlätta kommunikation mellan leverantörer av mobila apparater och mobiltjänster samt primäranvändare. Ordlistan också stödjer konsumenters informationssökning och gör jämföring av olika apparater och tjänster lättare. Även användare av fackspråk, t.ex. experter, översättare, informatörer samt journalister, togs hänsyn till när begrepp för ordlistan väljades.

Mobilorlistaprojektet finansierades av DNA Ab, Elisa Abp, Kommunikationsverket, Telealan edistämissäätiö TAES och TeliaSonera Abp. I arbetsgruppen deltog representanter från DNA, Finnet-förbundet rf, Kommunikationsverket, TeliaSonera samt två terminologer från Terminologicentralen.