Mobiilisanasto (TSK 48)

Mobilordlista, Mobile Vocabulary

© Sanastokeskus TSK ry, 2015
ISBN 978-952-9794-35-5 (PDF)
ISSN 1795-6323 (PDF)

Sanasto saatavilla:
- PDF-muodossa
- osana TEPA-termipankkia

Sanaston kielet:
- Termit: suomi, ruotsi, englanti
- Käsitekuvaukset: suomi

Joukko viestintätekniikan alan organisaatioita käynnisti syksyllä 2013 yhdessä Sanastokeskus TSK:n kanssa sanastohankkeen, jossa täydennettiin vuonna 2001 julkaistua Matkaviestinsanastoa (TSK 29). Hankkeen tuloksena syntyi Mobiilisanasto – Matkaviestinsanaston (TSK 29) täydennysosa, joka valmistui toukokuussa 2015 ja julkaistiin TSK-sarjassa tunnuksella TSK 48.

Matkaviestinsanaston julkaisemisen jälkeen käytössä oleva tekniikka on uudistunut huomattavasti ja käyttäjien ulottuville on tullut runsaasti sekä uusia laitteita että palveluita. Mobiilisanasto ei korvaa Matkaviestinsanastoa, vaan määrittelee keskeisimpiä uusia käsitteitä, jotka liittyvät ensisijaisesti juuri mobiilitekniikkaan, -palveluihin ja -laitteisiin.

Mobiilisanaston ensisijaisena kohderyhmänä ovat mobiililaitteiden ja -palveluiden tarjoajat sekä peruskäyttäjät, joiden välistä viestintää sanasto helpottaa. Lisäksi sanasto tukee kuluttajien tiedonhankintaa ja helpottaa laitteiden ja palveluiden vertailua. Käsitteitä valitessa on kuitenkin otettu huomioon myös alan ammattikielen käyttäjät eli alan ammattilaisten lisäksi muun muassa toimittajat, kääntäjät ja tiedottajat.

Sanasto sisältää 45 käsitettä, joiden sisältö on kuvattu määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla. Käsitteille on annettu suomenkieliset termisuositukset ja niiden lisäksi mahdolliset synonyymit ja hylättävät termit. Suomenkielisten termien vastineet on annettu ruotsiksi ja englanniksi. Käsitteiden välisiä suhteita on havainnollistettu käsitekaavioilla, joiden toivotaan antavan lukijalle paremman kokonaiskuvan kustakin aihealueesta.

Sanastohankkeen rahoittivat DNA Oy, Elisa Oyj, Telealan edistämissäätiö TAES, TeliaSonera Finland Oyj sekä Viestintävirasto. Mobiilisanaston laatineessa työryhmässä olivat edustettuina Finnet-liitto ry, TeliaSonera Finland Oyj, DNA Oy ja Viestintävirasto. Työryhmään kuului myös kaksi Sanastokeskuksen terminologia.