Terminologiarbete för Trafikledsverket

Trafikledsverket och Terminologicentralen genomförde ett gemensamt terminologiprojekt under åren 2018–2019. I projektet utarbetade experter från Trafikledsverket och terminologer från Terminologicentralen begreppsbeskrivningar för sju centrala begrepp som rör Trafikledsverkets intressentgrupper. Syftet med projektet var att stödja genomförandet av Trafikledsverkets strategi.

Nyligen har det identifierats ett behov av att revidera några existerande begreppsbeskrivningar. April 2024 påbörjade Trafikledsverket och Terminologicentralen ett nytt projekt för att omarbeta dessa och definiera ett nytt begrepp. Begreppen ges termer och definitioner på finska och arbetet förväntas bli färdigt under 2024.