Ordlista för geronteknologi

Ikäteknologiasanasto, Vocabulary of Gerontechnology

Kristina Forsberg, Hennariikka Intosalmi, Marika Nordlund och Sirpa Suhonen
KÄKÄTE-raportteja 3/2014
© KÄKÄTE-projekti, 2014
ISBN 978-951-806-213-7 (hft., Centralförbundet för de gamlas väl ry)
ISBN 978-952-9594-56-6-0 (hft., Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry)
ISBN 978-951-806-214-4 (PDF, Centralförbundet för de gamlas väl ry)
ISBN 978-952-9594-62-7 (PDF, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry)

Ordlistan är tillgänglig:
- i termbanken TEPA

Språken i ordlistan:
- Termerna: finska
- Begreppsbeskrivningarna: finska

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry och Centralförbundet för de gamlas väl anlitade Terminologicentralen som konsult i terminologiarbetet som var en del av deras gemensamma KÄKÄTE-projekt (Käyttäjälle kätevä teknologia; Behändig teknologi för brukaren). Terminologiarbetet börjades i 2012 och arbetets syfte var att skapa en gemensam terminologi för de äldre, serviceproducenter samt företag på fältet. Ordlista för geronteknologi (Ikäteknologiasanasto) blev färdig i slutet av 2014.

Ordlistan innehåller de centrala begreppen relaterade till geronteknologi. Begreppen gäller till exempel säkerhetsteknologi, tekniska hjälpmedel samt anordningar och system för informationsåtkomst. Dess mål är att klargöra begrepp och förenhetliga termer inom branschen och på så sätt främja kommunikation inom branschen. Ordlistan är riktad både till företag som utvecklar, tillverkar, importerar eller marknadsförar geronteknologi och användare av produkter och tjänster. Ordlistan kan också vara till nytta till t.ex. studerande, experter och journalister som behöver information om geronteknologi.

Ordlista för geronteknologi innehåller cirka 100 termposter med termer och definitioner på finska. Relationerna mellan begreppen åskådliggörs genom begreppsdiagram. Eftersom ordlistan är riktad till den breda allmänheten har tekniska detaljer undvikats i definitioner och i stället har väsentlig information för vanliga brukare lyfts fram. I terminologiprojektets arbetsgrupp deltog representanter från Valli ry, Centralförbundet för de gamlas väl, Aspa-stiftelsen, Tillgänglighetscenter ESKE, Institutet för hälsa och välfärd, Toimiva koti DoMedi och Vanda stad. Terminologicentralens terminolog deltog i arbetsgruppen som konsult för terminologiarbete.

Ordlistan kan beställas i tryckt format från Centralförbundet för de gamlas väl (tel. 09 350 8600) eller från Valli ry (tel. 050 330 5884).