Ikäteknologiasanasto

Kristina Forsberg, Hennariikka Intosalmi, Marika Nordlund ja Sirpa Suhonen KÄKÄTE-raportteja 3/2014 © KÄKÄTE-projekti, 2014 ISBN 978-951-806-213-7 (nid., Vanhustyön keskusliitto ry) ISBN 978-952-9594-56-6-0 (nid., Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry) ISBN 978-951-806-214-4 (PDF, Vanhustyön keskusliitto ry) ISBN 978-952-9594-62-7 (PDF, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry)

Sanasto saatavilla:
- osana TEPA-termipankkia

Sanaston kielet:
- Termit: suomi
- Käsitekuvaukset: suomi

Vanhustyön keskusliiton ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton yhteinen KÄKÄTE-projekti (Käyttäjälle kätevä teknologia) aloitti vuonna 2012 sanastotyön, jonka avulla on pyritty luomaan yhteistä ikäteknologian termistöä ikäihmisille, teknologisia ratkaisuja kehittäville yrityksille sekä vanhuspalvelujen tuottajille. Projektin aikana laadittiin suomenkielinen Ikäteknologiasanasto, joka valmistui marraskuussa 2014.

Ikäteknologiasanasto sisältää keskeisiä ikäteknologiaan liittyviä käsitteitä muutamilta erityisaloilta. Ikäteknologiasanaston aihealueita ovat muun muassa turvateknologian laitteet ja palvelut, erilaiset tekniset apuvälineet, kuten muistamisen, liikkumisen, kuulemisen ja näkemisen apuvälineet, sekä asumiseen, ajanvietteeseen, kommunikaatioon ja tiedonsaantiin liittyvät laitteet ja järjestelmät.

Sanaston tavoitteena on luoda yhtenäisyyttä ja parempaa ymmärrystä teknologiaa kehittävien, valmistavien, maahantuovien ja markkinoivien yritysten sekä tuotteita ja palveluja käyttävien tahojen välille. Sanaston tavoitteena on myös toimia tietolähteenä opiskelijoille, asiantuntijoille, toimittajille ja muille kiinnostuneille.

Ikäteknologiasanasto sisältää noin 100 käsitettä, joiden sisältö on kuvattu määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla. Käsitteille on annettu suomenkieliset termisuositukset, ja niiden lisäksi mahdolliset synonyymit ja hylättävät termit. Käsitteiden välisiä suhteita on havainnollistettu käsitekaavioilla, joiden toivotaan antavan lukijalle kokonaiskuvan kustakin aihealueesta. Sanaston laajan kohdeyleisön vuoksi määritelmissä ja huomautuksissa on pyritty välttämään teknisiä yksityiskohtia. Niissä on pyritty nostamaan esiin tavallisen käyttäjän kannalta olennaisinta tietoa. Sanastossa ei myöskään käsitellä yksittäisten yritysten ikäteknologiaan liittyviä ratkaisuja.

Sanastoa laativassa työryhmässä oli Vanhustyön keskusliiton ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton lisäksi edustajia Aspa-säätiöstä, Esteettömyyskeskus ESKEstä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, Toimiva koti Domedista ja Vantaan kaupungilta. Sanastokeskuksen terminologi oli mukana työryhmässä sanastotyön asiantuntijana.

Ikäteknologiasanasto on julkaistu KÄKÄTE-projektin sivustolla ja TEPA-termipankissa. Sanasto on ensimmäinen TEPA-termipankissa julkaistu sanasto, jonka kuvat on myös julkaistu TEPAssa. (Hae esimerkiksi termiä sähkömopo.)

Sanaston voi tilata paperiversiona Vanhustyön keskusliitosta (puh. 09 350 8600) tai Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitosta (puh. 050 330 5884).